U svezi upita kojim se traži mišljenje o načinu knjiženja u poslovnim knjigama nenaplaćenih potraživanja od Zavoda privatnih zdravstvenih radnika koji temeljem sklopljenih ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite prestaju obavljati djelatnost, u nastavku odgovaramo: Na temelju sklopljenih ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, Zavod se obvezuje nagraditi sa 25% od iznosa ušteđenih sredstava privatnog zdravstvenog radnika koji na godišnjoj razini ostvari uštedu novčanih sredstava u odnosu na ukupni novčani iznos za lijekove, uz uvjet da je sve druge ugovorne obveze (recepti, uputnice, stopa bolovanja i dr.) uredno i primjereno medicinskoj struci savjesno izvršavao. Zavod navodi da privatni zdravstveni radnici, odnosno porezni obveznici kod prestanka obavljanja djelatnosti tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine) ne traže podatke o iznosu novčanih sredstava koja imaju pravo dobiti za dio razdoblja u kojem su poslovali i ista ne iskazuju u knjizi primitaka i izdataka, a Zavod je u obvezi isplatiti navedena sredstva. Člankom 18. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.), propisano je da su poslovni primici sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i dr.) koja su poreznom obvezniku ...