Na upit H.O.O.-a u svezi s obvezom obračunavanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja na isplaćene športske stipendije olimpijskim kandidatima, u nastavku dajemo sljedeće mišljenje. 1. Člankom 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.,150/02. i 163/03.), propisano je na koje se sve primitke ne plaća porez na dohodak, pa prema čl. 7., st. 13. navedenoga Zakona i čl. 12., st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03. i 198/ 03.) plaćom se ne smatraju nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima do visine 1.500,00 kuna mjesečno. Stipendijom se smatra potpora učenicima i studentima za redovno školovanje, uz uvjet da ju učenik ili student u poreznom razdoblju prima samo kod jednog isplatitelja ili kod više isplatitelja do ukupno 1.500,00 kuna mjesečno, a s kojima nije ugovorio obvezu nesamostalnog rada. Prema navedenoj odredbi, pri isplati stipendije koja ima obilježje potpore isplatitelj dohotka ne obračunava porez na dohodak, pod uvjetom da je isplaćuje ...