U svezi upita o isplati športskih stipendija kategoriziranim športašima te o isplati potpore najuspješnijim trenerima u RH, u nastavku odgovaramo: 1. Prema odredbama članka 44. stavak 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06. i 68/07., u daljem tekstu: Pravilnik), športašem se, u smislu Zakona i Pravilnika, smatra fizička osoba koja se priprema i sudjeluje u športskim natjecanjima, a može biti športaš amater ili športaš profesionalac sukladno posebnom propisu. Drugim osobama u športu, u smislu Zakona i Pravilnika, smatraju se fizičke osobe koje sudjeluju u sustavu natjecanja i športskim priredbama i to: športski treneri, športski suci, športski delegati, športski povjerenici te druge stručne osobe i službene osobe prema posebnim propisima. Športskim se stipendijama, prema članku 44. stavak 11. Pravilnika, smatraju: a) olimpijske stipendije koje primaju športaši koji su ispunili odgovarajuću normu za nastup na Olimpijskim igrama, a koju propisuje pripadajuća međunarodna športska asocijacija određenog športa za određenu disciplinu koja je uvrštena u program Olimpijskih igara, b) stipendije kategoriziranih športaša prema Pravilniku o kategorizaciji športaša kojeg u skladu s odredbama ...