Odluka o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama objavljena je u Narodnim novinama br. 65/15., stupila je na snagu 11. lipnja 2015. O tome smo Vas obavijestili 15. lipnja 2015. (link)   Tom je Odlukom propisano da će se službenicima i namještenicima u javnim službama, koji su tijekom 2014. i 2015. godine ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, a kojima je jubilarna nagrada isplaćena prema umanjenoj osnovici od 500,00 kuna, isplatiti razlika između isplaćenog iznosa jubilarne nagrade i iznosa jubilarne nagrade po osnovici za izračun jubilarne nagrade od 1.800,00 kuna, temeljem prethodnoga pisanog sporazuma s poslodavcem kojim će se urediti pitanja sudskih sporova i troškova te pripadajućih kamata.   Nadalje, propisano je da će se razlika iznosa jubilarne nagrade prema navedenoj Odluci isplatiti na sljedeći način: – prva isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2014. godine, najkasnije do 30. srpnja 2015. godine; – druga isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. svibnja do ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.