Vezano za vaš upit o tumačenju čl. 7. i čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak, kada vi kao neprofitna nevladina organizacija isplaćujete vanjskom suradniku putne troškove iz sredstava dobivenih za provedbu projekta financiranog sredstvima iz fondova Europske unije. U nastavku odgovaramo: Člankom 10. t. 9., 11. i 20. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13., 144/12.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i drugih fizičkih osoba iz čl. 14. st. 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitaka odnosno plaće, do propisanih iznosa, kao i na primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz čl.. 14. Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz čl. 32. Zakona, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, kao i na primitke koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom ...