Mišljenja.hr

Isplata plaće po sudskim presudama i izdavanje računa za obavljanje gospodarske djelatnosti jedinica lokalne i područne samouprave

Datum objave: 09.01.2004., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/03-01/1216

U svezi s upitom poreznog obveznika “M.” d.o.o. o načinu obračuna doprinosa, poreza i prireza na dohodak te kamata na plaće koje treba isplatiti zaposlenicima prema sudskim presudama, u nastavku odgovaramo: Člankom 33., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03.; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac ili sam porezni obveznik. Člankom 18., st..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak