U vezi upita poreznog obveznika M. d.o.o., K. za dodatnim tumačenjem načina obračuna naknade stečajnih upravitelja, u nastavku odgovaramo: Stečajni upravitelj, odvjetnik koji ima odvjetnički ured i istodobno radi kao stečajni upravitelj, za što mu je sud odredio naknadu u neto-svoti, ispostavit će račun na svotu određene naknade uvećane za porez na dodanu vrijednost (ako je obveznik poreza na dodanu vrijednost), a primitak po osnovi obavljanih poslova stečajnog upravitelja knjižit će u Knjigu primitaka i izdataka koju vodi za samostalnu odvjetničku djelatnost. Umirovljeniku koji radi kao stečajni upravitelj i kojem je sud odredio naknadu u neto-svoti, naknada se smatra drugim dohotkom iako umirovljenik ima registrirano javno trgovačko društvo u kojem nije zaposlen. Prema tome, u skladu sa čl. 48. st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), predujam poreza na dohodak od drugog dohotka obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj prilikom svake isplate i istodobno s isplatom.

...