U svezi upita o isplatama dividendi i udjela u dobiti na žiro račun fizičkih osoba, u nastavku odgovaramo:

člankom 61. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08. i 80/10.) propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na žiro račun kod banke, odnosno nerezidentima na njihov račun sukladno članku 90. stavku 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. – ispr. i 146/09.), a iznimno i u gotovom novcu na propisan način.

Člankom 27. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 80/10.) propisano je da se u članku 61. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. i 73/08.) iza stavka 1. dodaje novi stavak 2. prema kojem se obveza isplate na žiro račun kod banke primjenjuje i za isplate dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu i to onih koje prema članku 9. stavku 1. točki ...