Člankom 98. st. 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) propisano je da se trošarinskim obveznikom, između ostaloga, smatra i krajnji potrošač kada uvozi ili unosi kruta goriva za svoju konačnu potrošnju. Sukladno čl. 99. Zakona trošarinski obveznik mora za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu trošarine na kruta goriva sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine, a utvrđenu obvezu trošarine na kruta goriva mora iskazati u mjesečnom izvješću koje dostavlja carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu na propisanom obrascu do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja. Krajnji potrošač krutih goriva s prethodno ishođenim statusom oslobođenog korisnika kada uvozi kruto gorivo, a radi neobračunavanja trošarine u carinskom postupku, mora u carinskoj deklaraciji deklarirati dodatnu oznaku T819 unošenjem u Polje 33 – četvrto potpolje 33/4 i u tom slučaju trošarina se ne obračunava. U odnosu na propisanu obvezu iskazivanja utvrđene obveze trošarine obavještavamo vas da krajnji potrošač krutih goriva, a koji ujedno ima ishođen status oslobođenog korisnika trošarinskih ...