Društvo "C." d.o.o. za prijevoz putnika, turizam i trgovinu, nije u svojim poslovnim knjigama evidentiralo prihode od prodanih voznih karta, prtljage i slobodnih vožnji u 1998., 1999. i 2000. te je u postupku nadzora na utvrđeni neevidentirani prihod zaračunan PDV, porez na dobit i kamata u ukupnom iznosu od 1,583.484,16 kuna. Postavljaju pitanje kako knjižiti obveze za poreze i kamatu, te kako će navedeni iznosi poreza i kamata utjecati na popunjavanje prijave poreza na dobit za 2002., te budući da očekuju reprogram na 4 godine, mogu li rashode rasporediti po godinama reprograma. Odredbom čl. 5., st. 2., t. 8. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), propisano je da rashode poreznog razdoblja čine i troškovi financiranja (redovne i zatezne kamate, tečajne razlike, valutne klauzule i jamstva), a u t. 10. istog stavka i svi drugi troškovi koji su nastali u svezi s ostvarivanjem prihoda ili dobiti poreznog obveznika. Kamate za nepravodobno plaćeni porez na dodanu vrijednost i porez na dobit jesu troškovi financiranja i porezno priznati rashod. Utvrđena svota obveze za porez na dodanu vrijednost je rashod utvrđen nakon datuma bilance i rezultira ...