Vezano na gore navedeni akt u kojem tražite uputu o daljnjem postupanju, obzirom da ste tijekom poreznog nadzora uočili različitosti u postupanju pojedinih poreznih obveznika, te tražite odgovor na pitanje zašto su porezni obveznici, koji su upisani u registar poreznih obveznika kao uvoznici ili proizvođači kave, te osim uvoza ili proizvodnje kave i na domaćem tržištu nabavljaju kavu sa već obračunanim posebnim porezom koju u istom obliku distribuiraju na domaće tržište, dužni iskazivati podatke o nabavljenoj kavi sa već obračunanim posebnim porezom u redcima 5. „Količine kave nabavljene s obračunanim posebnim porezom u, u kg“ i 10. „prodane količine kave na RH tržištu s već obračunanim PP“, za razliku od trgovaca kavom koji također na domaćem tržištu nabavljaju kavu sa već obračunanim posebnim porezom te istu prodaju na domaćem tržištu ili se bave izvozom iste a nisu u obvezi izvršiti upis u registar obveznika posebnog poreza kao ni podnositi mjesečna i godišnje izvješće na obrascu I-KA-S, u nastavku odgovaramo.

Sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o posebnom porezu na kavu (Narodne novine br. 31/11.), pravne i fizičke osobe koje proizvode ili za svoj račun daju proizvoditi kavu, uvoze ...