Mišljenja.hr

Inicijativa Vijeća Udruženja HGK za dopunom st. 2. čl. 25. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Datum objave: 02.10.2002., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/02-01/293

Na predloženu inicijativu Vijeća Udruženja HGK za dopunom st. 2. čl. 25. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 54/01.), očitujemo se u nastavku. U svezi s vašim prijedlogom za izmjenu čl. 25., st. 2. Pravilnika, na način da se porezno priznatim manjkom smatra i manjak od rizika od sitnih krađa u prodavaonicama, i nadalje ostajemo pri našem mišljenju danom u pismu kl.: 410-19/00-10/503; ur. br.: 513-07/00-2 od 13. srpnja 2000. P..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak