Zaprimili smo upit obveznika kojim traži objašnjenje iz kojeg je razloga nadležna ispostava Porezne uprave odbila izvršiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja (u nastavku: OIB) za stranu fizičku osobu. Naime, podnositelj upita navodi kako je opunomoćenik uz preslike dokumentacije osobe za koju traži određivanje i dodjeljivanje OIB-a dostavio i punomoć. Međutim, nadležna ispostava Porezne uprave odbila je izvršiti određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranoj fizičkoj osobi iz razloga što opunomoćenik uz zakonom propisanu dokumentaciju nije dao na uvid svoj identifikacijski dokument odnosno osobnu iskaznicu. S obzirom na navedeno u nastavku odgovaramo kako slijedi. U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., u nastavku: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09., 117/10. i 125/13., u nastavku: Pravilnik) OIB je stalna i obvezna oznaka svake osobe u pravnom sustavu Republike Hrvatske. Postupak određivanja, dodjeljivanja te dostavljanja OIB-a stranim osobama obavlja se u skladu s odredbama članaka 14., 15. i 16. Pravilnika. Između ostaloga, važno je napomenuti kako je odredbom članka 16. Zakona propisano da ukoliko Zakonom nije drugačije propisano, glede utvrđenih postupaka na odgovarajući način se primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku. Prema tome, odredbama ...