U svezi Vašeg upita pod brojem klasa: 140-01/07-24/4, ur.broj: 341-99-08/7-07-5 od 13. veljače 2007. godine, o obračunu poreza na dohodak na razlike do invalidske i obiteljske mirovine koje će se isplaćivati u provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji (Narodne novine – Međunarodni ugovori broj 2/06; dalje: Ugovor), koji je stupio na snagu 1. srpnja 2006. godine, u nastavku odgovaramo: U skladu s člankom 2. Ugovora, Ugovor se odnosi na pravne propise u Republici Hrvatskoj o: – pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, – zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, – mirovinskom osiguranju, u Bosni i Hercegovini o: – pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Federaciji Bosne i Hercegovine, – zaštiti vojnih invalida rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, – mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ugovor se odnosi i na sve pravne propise koji obuhvaćaju, mijenjaju ili dopunjuju pravne propise navedene u stavku 1. ovoga članka. Prema članku 5. Ugovora, Bosna i Hercegovina obvezna je potvrditi status osoba utvrđen pravomoćnim ...