Humanitarna organizacija "D." obratila nam se s pitanjima o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost na inozemne novčane donacije koje dobiva iz inozemstva i transferira ih djeci - štićenicima organizacije te na uvoz i isporuke dobara i usluga plaćenih iz inozemnih donacija u inozemstvu i tuzemstvu, na koja u nastavku odgovaramo. Odredbama čl. 12., t. 12. te čl. 13., st. 1., t. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 82/04.), poreza na dodanu vrijednost je oslobođen uvoz dobara, osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim organizacijama te tijelima državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i uvoz dobara i nabava dobara i usluga u tuzemstvu od strane istih koji se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija. Primljena inozemna novčana donacija kao niti njezin transfer štićenicima nije predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost. Porezom na dodanu vrijednost se oporezuju isporuke dobara i usluga. Uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama te uvoz dobara i nabava dobara i usluga u tuzemstvu od strane ...