Hrvatski centar za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR), postavio je sljedeća pitanja u svezi s plaćanjem opreme, materijala i usluga koje su potrebne za realizaciju projekta "ARC" i "SMART" za koje je Europska komisija osigurala sredstva, a isplata se obavlja s posebnog računa koji je Ministarstvo financija otvorilo kod Privredne banke Zagreb: 1. Kako će postupiti HCR kada mu znanstvenik - obveznik PDV-a (nije zaposlenik HCR-a) koji HCR-u ispostavlja račune s iskazanim PDV-om za ugovore o djelu za projekte na kojima radi: a) naruči rent-a-car, a HCR-u pristigne faktura za korištenje rent-a-cara? b) može li HCR izravno platiti kartu za službeni put osobi koja je u sustavu PDV-a i kako u tom slučaju postupiti? c) smije li HCR plaćati račune telefona, benzina i drugih troškova osobama koje rade na projektu, a plaćeni su putem ugovora o djelu uz priznavanje 25% paušalnih troškova? d) kako je s Europskom komisijom dogovoreno da se pojedini ugovori tretiraju kao autorski uz priznavanje 40% paušalnih troškova, je li i ako je koje je nadležno tijelo ili strukovna organizacija dužne potvrditi takav ugovor? 2. Mogu li se fizičkoj osobi (nije zaposlenik HCR-a) koja radi na ...