Od HP primili smo upit o: 1. obvezi sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak - HP d.d. redovito isplaćuje plaće svojim radnicima tijekom cijele godine, uz redovit mjesečni obračun osobnih odbitaka i uplaćenih premija osiguranja. Budući da tijekom godine isplaćuje i dijelom oporezive naknade (jubilarne nagrade, otpremnine, božićnice, sudske presude), HP d.d. zanima je li obvezna sastavljati godišnji obračun poreza na dohodak; 2. primitcima po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak - HP d.d. je s nekim svojim radnicima sklopila ugovor o djelu za održavanje motorkotača i dostavu XP brzojava, te takve primitke radnika tretira kao drugi dohodak. 1. Obveza sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak U članku 38. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) te čl. 68. st. 5. i 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.) propisana je obveza poslodavca za sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnoga rada. Poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine obvezan je, u slučaju ako primitci od nesamostalnoga rada (plaće odnosno mirovine) tijekom godine nisu redovito mjesečno isplaćivani, sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnoga rada za svoje radnike/osobe koje ostvaruju ...