Mišljenje o statusu proizvoda Hookah Squeeze (steam proizvod-pasta) i Ice Rockz (steam proizvod-kamen), a u svrhu daljnjeg postupanja i provedbe započetog inspekcijskog nadzora kod tvrtke „F“ d.o.o. Zagreb. U tu svrhu prilažete dokumentaciju dostavljenu od strane trošarinskog obveznika odnosno laboratorijski nalaz i mišljenja nadležnih tijela Nizozemske, Njemačke i Francuske. Sagledavajući podatke dostupne iz priložene dokumentacije, odnosno novo utvrđenu činjenicu da se u predmetnom slučaju radi o proizvodima koji se koriste u vodenim lulama i konzumiraju udisanjem pare, bez kemijskih pokazatelja koji dokazuju postojanje procesa izgaranja, mišljenja smo da proizvodi koji su predmet inspekcijskog nadzora ne podliježu obvezi obračuna i plaćanja trošarine na duhanske prerađevine sukladno odredbama važećeg Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. – 120/15.). Pri utvrđivanju navedenog uzeta su u obzir mišljenja nadležnih tijela drugih država članica Europske unije (Poljska, Portugal) koja je Sektor za trošarine i posebne poreze dodatno zatražilo u postupku prikupljanja činjenica bitnih za određivanje trošarinskih statusa, iz kojih je vidljivo da se predmetni proizvodi ne oporezuju u tim državama. Slijedom novo utvrđenih  činjenica mišljenje KLASA: 410-19/16-04/295, URBROJ: 513-02-1732/1-16-2 od 24. svibnja 2016. (link), vezano ...