Temeljem informacija dobivenih od carinarnica u svezi homologacije vozila prvotno namijenjenih za izvaneuropska tržišta, odnosno tržište SAD, slobodni smo iznijeti sljedeće:

Od strane carinarnica nadležnih za puštanje u slobodan promet (carinjenje) motornih vozila informirani smo o nejasnoćama u svezi potvrda o sukladnosti pojedinačnog vozila. Carinarnice su nas izvijestile kako se prilikom uvoza i puštanja u slobodan promet vozila prvotno namijenjenih tržištu SAD, deklaraciji za postupak puštanja u slobodan promet prilažu »Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila – E25« na koje su pečatom unesene klauzule sljedećeg sadržaja:

– »Pri prvoj registraciji vozila potrebno je priložiti potvrdu o ispitivanju izdanu od strane CVH.«, ili

– »Nakon izvršene nadogradnje vozila a prije prve registracije vozilo je potrebno ispitati prema ECE pravilnicima R46, R48, R58 i R73 te se vozilo ne može registrirati bez izvještaja o ispitivanju obavljenog odstrane CVH«, ili

– »Prije prve registracije ispitati Pravilnik ECE 73.« (upisano rukom).

Odredbama članka 91. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99., 94/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06. i 60/08.) propisano je da puštanje robe u slobodan promet podrazumijeva primjenu mjera trgovinske politike i ispunjavanje drugih formalnosti u vezi ...