Sukladno odredbi čl. 61. st. 1. t. 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) trošarina na alkohol i alkoholna pića ne plaća se na denaturirani alkohol koji se uvozi iz treće države u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da je potpuno denaturiran sredstvima za denaturiranje propisanim u Republici Hrvatskoj. Sredstva za denaturiranje propisana su čl. 72. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.). S obzirom da proizvod GREEN-koncentrat za čišćenje stakla kojeg opisujete vašim aktom sadrži etilni alkohol 12% vol. koji nije onečišćen niti jednim sredstvom propisanim čl. 72. Pravilnika o trošarinama, ne može se primijeniti oslobođenje od plaćanja trošarine na etilni alkohol iz čl. 61. st. 1. t. 2. Zakona o trošarinama. Stoga se etilni alkohol sadržan u proizvodu GREEN - koncentrat za čišćenje stakla smatra predmetom oporezivanja odnosno etilnim alkoholom iz čl. 58. t. 1. Zakona o trošarinama i podliježe obvezi obračunavanja trošarine.

...