Porezna uprava 12. svibnja 2014. dala je pod Kl.:410-19/14-01/270 tumačenje odredbi Zakona i Pravilnika o PDV-u vezano uz gradove koji su u sustavu PDV-a te građevinske usluge koje se obavljaju gradu.   Dani su odgovori na slijedeća pitanja:   1. Grad je odlučio zabraniti ulazak osobnih vozila u povijesni dio grada (temeljem ovlasti iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi), osim vozilima stanara. Zabrana će se provoditi postavljanjem rampe na smart kartice. Grad će kupiti potrebnu količinu smart kartica koje će trajno važiti i ponudit će ih stanarima uz refundaciju direktnog troška nabave kartica. Mora li grad obračunati PDV građanima pri refundaciji, obzirom da se radi o poslu temeljem javne ovlasti?   2. Grad je vlasnik stambeno poslovne zgrade. Svi stanovi u zgradi dodijeljeni su u najam fizičkim osobama (slobodno ugovoreni najam koji je oslobođen plaćanja PDV-a). Za ulaz u garažu u navedenim zgradama Grad izdaje magnetnu karticu najmoprimcima koji to zatraže, a za to oni plaćaju jednokratni fiksni iznos (direktan trošak izrade). To nije uobičajeno prefakturiranje, obzirom da je 2010. godine Grad izradio određenu količinu magnetnih kartica i dobio zbirnu fakturu temeljem koje je formirao cijenu. Trebamo li obračunati, odnosno prikazati PDV na tim računima ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.