Porezna uprava dala je mišljenje 18. listopada 2013., Kl.: 410-19/13-01/399 da se u vezi obavljanja sljedećih usluga ne primjenjuje prijenos porezne obveze u graditeljstvu:   1. Validacijske radnje na građevinskom objektu koje obuhvaćaju:
- pregled stanja novih i postojećih strojarskih instalacija (ventilacijskih kanala, regulatora konst. protoka i konst. tlaka te reg. zaklopi, svih sekcija klima komora i elementa u polju u pogledu automatike te provjere u kojoj mjeri dolazi do odstupanja od izvedbene dokumentacije, provjera funkcionalnosti i otvorenosti svih regulacijskih elemenata uz predpodešavanje svih regulacijskih elemenata),
- pregled te ispitivanje svih parametara klima komora (volumetrijski protoci zraka, interni te eksterni padovi tlaka, mjerenje broja okretaja motora/ventilatora, struje i snage motora, temperature zraka,
- balansiranje te regulacija protoka zraka po ventilacijskim granama te potom regulacija količina dobave i odsisa zraka po svakom istrujnom elementu koji se izvodi u skladu sa projektnom dokumentacijom,
- klasifikacija čistih prostora (aktivnosti za dokazivanje i dokumentiranje da su oprema ili pomoćni sustavi pravilno instalirani, rade ispravno i stvarno vode prema očekivanom rezultatu). Kvalifikacija je dio validacije, ali koraci kvalifikacije sami po sebi ne čine validaciju procesa.
- ispitivanje mikroklimatskih parametara (temperatura, reg. vlaga ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.