Grad iz dostavnog popisa postavio je upit o pravu na ispravak odbitka pretporeza. U upitu se navodi da je Grad tijekom 2012. i 2013. godine gradio autobusni kolodvor i gradski trg. Dana 01. siječnja 2014. godine Grad je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Obzirom da su autobusni kolodvor i objekt paviljona koji se nalazi na gradskom trgu dani u zakup, postavlja se pitanje ima li Grad pravo na ispravak odbitka pretporeza po konačnom obračunu za 2014. godinu. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbama članka 6. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09., 94/09., 22/12. i 136/12.) koji je bio na snazi do 30. lipnja 2013. godine tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave i uprave, političke stranke, sindikati i komore ne smatraju se poduzetnicima ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica, tada će Porezna uprava rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost. Nadalje, odredbama članka 6. stavka 5. Zakona o ...