Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda objavljena je u Narodnim novinama br. 124/14. kojom se uvodi prirez porezu na dohodak po stopi od 5% za sve isplate dohotka nakon 1. siječnja 2015. To treba uzeti u ubzir pri obračunu dohodaka za fizičke osobe s prebivalištem/boravištem u Općini Babina Greda u prosincu 2014. koji će biti isplaćeni od 1. siječnja 2015. na dalje. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Dubrovačko primorje objavljena je u Narodnim novinama br. 129/14., primjenjuje se od 1. 1. 2015. Promijenila se stopa prireza porezu na dohodak s 8 na 10%. To treba uzeti u ubzir pri obračunu dohodaka za fizičke osobe s prebivalištem/boravištem u Općini Dubrovačko primorje u prosincu 2014. koji će biti isplaćeni od 1. siječnja 2015. na dalje. Odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak Grada Donja Stubica objavljena je u Narodnim novinama br. 139/14., primjenjuje se od 1. 1. 2015.  Uvodi prirez porezu na dohodak po stopi od 10% za sve isplate dohotka nakon 1. siječnja 2015. To treba uzeti u ubzir pri obračunu dohodaka za fizičke osobe s prebivalištem/boravištem u Gradu Donja Stubica  u prosincu 2014. koji će biti ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.