Prema odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (Narodne novine br. 128/99. do 67/01.), propisano je da Vlada Republike Hrvatske od dosadašnjih gospodarskih jedinica u sastavu kaznionica može osnovati trgovačka društva u 100% vlasništvu Republike Hrvatske. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Uprava za zatvorski sustav, pismom kl.: 410-01/01-01/1 od 22. siječnja 2002. izvijestilo je da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. prosinca 2001. donijela Zaključak da će se trgovačka društva osnovati od dijela gospodarske jedinice "Lipovica" Kaznionice u Lipovici-Popovači i od dijela gospodarske jedinice "Orljava" Kaznionice u Požegi, pogoni konfekcije. Prema odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora i Europskim zatvorskim pravilima, dio gospodarskih jedinica se nužno mora organizirati kao radionice za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika. Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne uprave (Narodne novine br. 4/02.) koja je stupila na snagu 16. siječnja 2002., prema kojoj su kaznionice postale sastavni dio Uprave za zatvorski sustav u okviru Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne uprave. Odlukom o prestanku rada gospodarskih jedinica "Ivančica" Kaznionice u Lepoglavi, "Odra" Kaznionice u Turopolju, " ...