Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje!   Zakonska regulativa kojom se propisuje provedba popisa imovine i obveza (inventure) se odnosi na dva propisa, i to: Zakon o računovodstvu (Narodne novine br. 109/07. i 54/13.) i Opći porezni zakon (Narodne novine br. 147/08. - 73/13.). Naime, člankom 11. Zakona o računovodstvu  propisano je da je poduzetnik dužan najmanje jednom i to na kraju poslovne godine popisati imovinu i obveze i s popisanim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje.   Za poduzetnike koji ne obave inventuru, odnosno koji ne popišu imovinu i obveze propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn do 100.000,00 kn, te novčana kazna za odgovornu osobu kod poduzetnika u iznosu od 5.000,00 kn do 20.000,00 kn.   Osim obveze popisa koja proizlazi iz odredbi Zakona o računovodstvu, člankom 56., st. 13. i 14. Općeg poreznog zakona je također propisano da na početku poslovanja porezni obveznik mora popisati svu imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti. Takav se popis mora sastaviti i krajem svake poslovne ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.