U svezi upita poreznih obveznika na koji način izvršiti godišnji obračun dohotka od nesamostalnog rada ako u prosincu nema isplate plaće od strane poslodavca, odnosno ako im se u prosincu isplaćuje naknada plaće na teret obveznih osiguranja, u nastavku dajemo sljedeće mišljenje:

Člankom 38. stavcima 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08. i 80/10., dalje: Zakon) propisano je da je poslodavac i isplatitelj primitaka i mirovina iz članka 14. Zakona obvezan za radnike i druge fizičke osobe iz članka 14. Zakona izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sa zadnjom isplatom dohotka od nesamostalnog rada u toj godini, ako tijekom godine dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan pa nije iskorišten osobni odbitak iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona ili je po toj osnovi porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito pa je porez uplaćen u većem iznosu, uz uvjet da su radnici i fizičke osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona kod njega ostvarivali plaću, mirovinu ili primitke iz članka 14. Zakona u cijelom poreznom razdoblju te da nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i ...