U svezi upita poreznog obveznika A d.d. o načinu obračuna posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke na plaće isplaćene u prosincu ako je poslodavac za svoje radnike izvršio obračun godišnjeg poreza na dohodak od nesamostalnog rada sa zadnjom isplatom plaće u 2009., u nastavku odgovaramo: Sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine br. 94/09.; dalje u tekstu Zakon) i članku 2. stavku 1. Pravilnika o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine br. 96/09.) poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na:   1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak,   2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona o porezu na dohodak,   3. mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak,   4. primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobiti. Člankom 4. stavkom 2. Zakona propisano je da se primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na plaće smatraju primici iz stavka 1 ...