Od društva "A" 10000 Zagreb primili smo upit koji se odnosi na obvezu sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza iz dohotka od nesamostalnog rada, U upitu se navodi da poslodavac početkom mjeseca prosinca isplaćuje plaću svim radnicima, polovinom mjeseca prosinca isplatit će božićnicu za otprilike 95% radnika i to očito u iznosu koji prelazi neoporezivi iznos prigodnih nagrada, a krajem mjeseca isplatit će jubilarne nagrade u iznosu većem od neoporezivog ali samo za otprilike 5% ukupnog broja radnika. Postavljeno je pitanje u kome trenutku treba sastaviti godišnji obračun poreza iz plaća. Nastavno odgovaramo. Odredbama Članka 26. stavak 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03., 198/03.) propisano je daje poslodavac obvezan za posloprimce koji su kod njega radili u cijelom poreznom razdoblju, a nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koji su propisali plaćanje prireza porezu na dohodak, sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada i razlike po tom obračunu izravnati na kraju poreznog razdoblja (kalendarske godine). Godišnji obračun sastavlja se ako tijekom poreznog razdoblja dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan ili ako je gornje mjesečno ...