Jednako kao i ranijih godina, tako i za 2015. godinu poslodavci trebaju sastaviti godišnji (konačan) obračun plaće za 2015. sukladno čl. 38. Zakona o porezu na dohodak. Svi poslodavci i isplatitelji dohotka od nesamostalnog rada obvezni su sastaviti godišnji obračun plaće za sve radnike koji su kod njega bili zaposleni od prosinca 2014. do prosinca 2015.¹ (ako se plaća isplaćuje u slijedećem mjesecu za prethodni mjesec) da bi utvrdili postoji li razlika poreza i prireza po godišnjem obračunu. Taj se obračun radi tako da obuhvati zadnju isplatu dohotka od nesamostalnog rada u 2015. godini, dakle u većini slučajeva to će biti obračun plaće za studeni 2015. a koja će se isplatiti u prosincu 2015. Kako u 2015. nije bilo promjena stopa poreza na dohodak pa su granice za obračun godišnjeg poreza na dohodak određene kako slijedi: Godišnji dohodak (kn) Stopa % do 26.400,00 12 26.400,01 do 158.400,00 25 od 158.400,01 40 Novost s primjerom obračuna i iskazivanja u Obrascu JOPPD može se vidjeti klikom miša ovdje. Povrat se obavlja pomoću elektroničke usluge ePorezna, "Specifikacija nepovezanih uplata – SNU", više ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.