Mišljenja.hr

Godišnje izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom, Obrazac US-GP se dostavlja do 31. siječnja 2023.

Datum objave: 23.01.2023.

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (Narodne novine br. 103/12., 10/14., 45/15. i 13/17.) čl. 68. propisuje da su obveznici dostavljanja mjesečnog izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom te tromjesečnog izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom rezidenti koje Hrvatska narodna banka odabere u uzorak. Ovi obveznici izvješćivanja svoju obvezu izvješćivanja ispunjavaju dostavljanjem izvješća US-PB (Izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom).
Rezidenti koji su obveznici dostavljanja mjesečnog ili tromjesečnog izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom, NISU istodobno i obveznici podnošenja Godišnjeg izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom.

Sukladno čl. 70. ove Odluke obveznici dostavljanja Godišnjeg izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom jesu rezidenti koji zadovolje jedan od sljedećih kriterija:
1. ukupan godišnji prihod koji ostvare pružanjem usluga iz članka 67. ove Odluke iznosi najmanje 750.000 kuna ili
2. ukupni godišnji rashodi po uslugama iz članka 67. ove Odluke iznose najmanje 1.000.000 kuna
a nisu obeznici dostavljanja mjesečnog ili tromjesečnog izvješća.
Članak 67 ove Odluke određuje da su predmet izvješćivanja prihodi koje rezidenti ostvare od usluga obavljenih nerezidentima i rashodi za usluge primljene od nerezidenata te posebne transakcije s inozemstvom.

Članak 71. Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja određuje da se godišnje izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom dostavlja na obrascu US-GP. Obrazac US-GP se dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci do 31. siječnja 2023. godine za 2022. godinu putem web aplikacije Hrvatske narodne banke.

  • OBRAZAC US-GP – Godišnja prijava prihoda i rashoda od razmjene usluga s inozemstvom  DOCX / XLSX – obrazac se prijavljuje u kunama za 2022. godinu
    U kunama, za izvještajna razdoblja prije 1.1.2023. tablice USLUGE (staro u kunama)
    U eurima, za izvještajna razdoblja nakon 1.1.2023. tablice USLUGE (novo u eurima)

Niže pročitate najčešća pitanja i odgovore HNB-a u vezi s popunjavanjem mjesečnih i tromjesečnih izvještaja o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnih transakcija s inozemstvom ("Usluge u platnoj bilanci")

1. Do kada traje obveza izvještavanja o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom?
Obveza izvještavanja o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom traje od dana pismene obavijesti Hrvatske narodne banke o uvrštenju u uzorak do pismene obavijesti Hrvatske narodne banke o isključenju iz uzorka.

2. Nismo imali promete u određenom izvještajnom razdoblju, da li trebamo slati izvještaj?
Da. Ukoliko izvještajna institucija nije imala prihode/rashode niti priljeve/odljeve u određenom izvještajnom razdoblju, izvještaj je svejedno potrebno poslati. U tom slučaju, popunjavaju se samo tablice 1 ("Osoba za kontakt") i 6 ("Kreiranje datoteke").

3. Da li se šalje svaki izvještaj zasebno ili se šalju kumulirani izvještaji?
Prema Članku 7 (stavak 2) Odluke o prikupljanju podataka o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom izvještajnim se tromjesečjima smatraju razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. travnja do 30. lipnja, od 1. srpnja do 30 rujna te od 1. listopada do 31. prosinca. Isti princip primjenjuje se na mjesečne izvještaje tako da se za svaki mjesec šalju samo prometi ostvareni u tom mjesecu.

4. Obveznici smo mjesečnog/tromjesečnog izvještavanja o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom. Da li smo dužni dostavljati i godišnju prijavu od razmjene usluga s inozemstvom (US-GP obrazac)?
Ne. Prema Odluci o prikupljanju podataka o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom (članak 8, stavak 2) obveznici mjesečnog ili tromjesečnog izvještavanja ne mogu istodobno biti obveznici podnošenja Godišnjeg izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom.

5. Naša institucija je u 100 %-nom vlasništvu inozemne institucije. Da li smo obvezni iskazivati promete ostvarene s našom matičnom institucijom?
Da. Promete koje ostvarujete s matičnom institucijom dužni ste iskazivati u izvještaju o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom.

6. Naša institucija je podružnica inozemne institucije. Da li smo obvezni iskazivati promete ostvarene s našom matičnom institucijom?
Da. Prema novoj Uputi o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom, potrebno je izvještavati i o prometima koji su ostvarene između podružnice i matične institucije.

7. Da li je moguće izvještaj o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom slati e-mailom ili faksom?
Ne. Izvještaj o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom se šalje isključivo putem web aplikacije Hrvatske narodne banke. U nijednom drugom obliku podaci neće moći biti zaprimljeni.

8. Popunio/la sam tablicu USLUGE, međutim, ništa se ne događa pritiskom na gumb "kreiraj datoteku"?
Niste u mogućnosti kreirati datoteku jer niste omogućili izvođenje makronaredbi. Za ispravno kreiranje datoteke potrebno je omogućiti izvođenje makronaredbi (moguće je da pri ulasku u Excel trebate odabrati omogućavanje makronaredbi/enable macros) kao što je opisano u napomeni u 6. listu "Kreiranje datoteke" u Excel tablici.

9. Ne mogu pristupiti aplikaciji HNB-a za dostavu podataka.
U slučaju da ne možete pristupiti aplikaciji HNB-a na stranici https://www.hnb.hr provjerite jeste li upisali ispravnu adresu. Obratite pozornost na oznaku protokola adrese gdje treba pisati https.

10. Poslao/la sam datoteku preko aplikacije HNB-a, ali dobivam poruku da datoteka nije formalno ispravna.
Ukoliko ste dobili poruku da datoteka nije formalno ispravna, obratite pozornost na opis greške. Opis greške navodi tablicu u kojoj se nalazi greška (pr.T1, znači da se greška nalazi u tablici 1), kolonu (pr. Kol.2) te pojašnjenje greške.
Ako Vam se pojavljuje opis greške " The extension of the file is not allowed to be uploaded (1010)." znači da šaljete Excel datoteku umjesto txt datoteke. Pročitajte u Uputi proces slanja podataka.

11. Trebam promijeniti izvještaj koji sam već poslao/la.
U slučaju da dođe do promjene u izvještaju koji je već poslan (storno fakture, odobrenje, greška i sl.) omogućen je višestruki unos datoteke. Dakle, ukoliko dođe do promjene u izvještaju koji je već poslan, Excel datoteku s ispravljenim podacima možete poslati još jednom s time da u "Tablici 6 Kreiranje datoteke" u plavom polju trebate odabrati koji put šaljete izvještaj.


  • Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku može se preuzeti ovdje.

 

izvor: hnb.hr

« Povratak

Može vas zanimati