Uputom o popunjavanju i podnošenju prijave poreza na dohodak za 2003. Porezne uprave, Središnjeg ureda, kl.: 410-01/03-01/1282, ur. br.: 513-07/03-1 od 30. prosinca 2003., opisan je način popunjavanja i izračuna osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove njegove uže obitelji. S obzirom na različite slučajeve u praksi, a posebice na upis faktora i izračun osobnog odbitka poreznih obveznika koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili možebitne invalidnosti poreznog obveznika i/ili invalidnosti uzdržavanih članova njegove uže obitelji, dajemo primjere radi pravilnog popunjavanja obračunskog lista porezne prijave u dijelu “Prilog B”. Primjer 1. Porezni obveznik je osoba s invaliditetom, pa ima pravo na uvećanje osobnog odbitka i to za 0,25 osnovnog osobnog odbitka za vlastitu invalidnost, a ima pravo na po 0,25 osnovnog osobnog odbitka za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i dijete ako su osobe s invaliditetom. U navedenom slučaju, porezni obveznik upisuje faktor osobnog odbitka za invalidnost po 0,25 pod III.1 Općeg dijela porezne prijave u prvi redak “ZA POREZNOG OBVEZNIKA” i/ili u drugi redak “ZA UZDRŽAVANE ČLANOVE” i to za sebe ...