Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Godišnja porezna prijava pomoraca - isplatne liste na engleskom jeziku

Datum objave: 15.02.2011, Klasa: 410-01/10-01/2408, Porezna uprava

Člankom 81. stavkom 1. točkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09.- ispravak, 146/09. i 123/10.; dalje u tekstu Pravilnik) propisano je da godišnjoj poreznoj prijavi za dohodak od nesamostalnog rada koji je u poreznom razdoblju ostvario član posade broda u međunarodnoj plovidbi koji je rezident, treba priložiti Potvrdu o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrazac DPOM, Evidenciju o primicima od nesamostalnog rada – Obrazac EPOM i propisane isprave iz članka 81.a stavka 8. točke 4. Pravilnika, odnosno potvrdu o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada člana posade broda u međunarodnoj plovidbi iz članka 65.a  Pravilnika i/ili potvrdu o ukupno isplaćenim primicima u poreznom razdoblju za rad u svojstvu člana posade broda u međunarodnoj plovidbi koji nije u vlasništvu tuzemne osobe. Prema Uputi Porezne uprave, Središnjeg ureda, Klasa: 410-01/08-01/1388, Ur. broj: 513-07-21-01/09-2, od 21. siječnja 2009. (link), pomorac koji je u tijeku 2008. ostvario primitke za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi koji je u vlasništvu stranog brodara, obvezan je uz godišnju poreznu prijavu za 2008. priložiti propisane isprave: dokaze o ostvarenom inozemnom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu, Obrazac DPOM ako ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice