Zakon i Pravilnik o trošarinama propisuju obvezu malih proizvođača jakoga alkoholnog pića i malih proizvođača vina za podnošenje jednog godišnjeg izvješća.
Trošarinska izvješća se dostavljaju nadležnom carinskom uredu (link) prema sjedištu, odnosno prebivalištu trošarinskog obveznika.

Godišnje izvješće o trošarinama podnose: mali proizvođači vina do 31. siječnja 2015. podnose Godišnje izvješće o ukupnoj proizvedenoj, otpremama i zalihama vina na obrascu GI-MPV ( Prilog 22PPravilnika o trošarinama) i Popis (inventura) zaliha sa stanjem na 31. prosinca godine za koju se podnosi izvješće (2014.). mali proizvođači jakih alkoholnih pića do 20. siječnja 2015. podnose Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakoga alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na obrascu GI-MP-JAP (Prilog 23 Pravilnika o trošarinama) za 2014.
  Male proizvođače vina određuje članak 67. Zakona o trošarinama i članak 62. Pravilnika o trošarinama te Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji.
Male proizvođače jakih pića određuje članak. 68. Zakona o trošarinama te članak 63. i 64 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.