Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Poduzetnici su do 31. ožujka 2016. obvezni u FINA-u dostaviti godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike. Godišnji financijski izvještaji se za potrebe statistike podnose na Obrascu GFI-POD.
Predaje se: bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podatci, a dodatno i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti predaju poduzetnici koji primjenjuju MSFI. U bilanci, računu dobiti i gubitka te dodatnim podatcima iznosi se upisuju u kunama bez lipa, za tekuću godinu (2015.) i prethodnu godinu (2014.). Obveznici predaje su: društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo, javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje, trgovac pojedinac, tuzemne poslovne jedinice nerezidenata, ustanova - obveznik poreza na dobit, zajednica ustanova ako je obveznik poreza na dobit i zadruga. Obveznici predaje su i obrtnik, slobodno zanimanje, obiteljsko gospodarstvo i privatna osoba samo ako su obveznici poreza na dobit, te druge osobe obveznici poreza na dobit. Obrazac GFI-POD može se preuzeti na Internet stranicama FINA-e klikom mi&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.