Određivanje poreznog statusa proizvoda Fructal PINGO, negaziranog osvježavajućeg bezalkoholnog pića od soka naranče i limuna s udjelom voća najmanje 10%, i Fructal DVOJNI C, negaziranog osvježavajućeg bezalkoholnog pića od soka naranče s udjelom voća najmanje 10%. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod t. 1. vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane te ostala bezalkoholna pića iz tarifne oznake KN 2202, osim voćnih sokova, voćnih nektara, bezalkoholnih pića dobivenih od proizvoda iz tarifne oznake KN 0401 do 0404 i bezalkoholnih pića koja sadrže kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kave, pri čemu se bezalkoholnim pićima ne smatraju proizvodi koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima prehrani. Slijedom navedenog proizlazi da su navedeni proizvodi predmet oporezivanja iz čl. 4. st. 3. t. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića te podliježu obračunu ...