Primili smo upit od porezne obveznice gđe J. B. u svezi utvrđivanja porezne obveze temeljem obavljanja samostalne djelatnosti. Prema navodima iz upita od 15. lipnja 2007. obavlja samostalnu djelatnost sudskog vještaka, a temeljem izjave dostavljene Poreznoj upravi, odnosno na vlastiti zahtjev postala je obveznik plaćanja poreza na dobit. Nadalje, prema rješenju Porezne uprave obveza plaćanja poreza na dobit utvrđuje se na rok od pet godina, stoga se u upitu postavlja pitanje, da li je nakon isteka roka od pet godina potrebno od nadležne ispostave ishoditi novo rješenje o načinu utvrđivanja porezne obveze, odnosno da li i nadalje može biti obveznik plaćanja poreza na dobit ili postaje obveznik plaćanja poreza na dohodak.

Sukladno članku 2. stavcima 1. i 3. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10. i 22/12.) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi. Porezni obveznik je i fizička osoba, koja ostvaruje dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka, ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak.

Prema članku 3. stavku ...