Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom objavljen je u Narodnim novinama 133/12., stupa na snagu 1. siječnja 2013.   Nakon desetak godina tim se Zakonom ponovno uvodi blagajnički maksimum i ograničenje kojim obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije za nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 5.000,00 kuna po jednom računu.   Obveznikom fiskalizacije smatra se:
1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak te
2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema članku 2. Zakona o porezu na dobit
za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.   Od 1. siječnja 2013. svi obveznici fiskalizacije obvezni su internim aktom propisati visinu blagajničkog maksimuma, ali najviše do Zakonom propisanih iznosa.
Visina blagajničkog maksimuma Zakonom je propisana i to za: mikro subjekte i fizičke osobe do 10.000,00 kn male subjekte do 30.000,00 kn srednje subjekte do 50.000,00 kn sve koji prelaze mjerila za malo gospodarstva do 100.000 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.