Fiskalizacija od 1. srpnja 2013. – obveza fiskalizacije za posljednju grupu poduzetnika   Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom objavljen je u Narodnim novinama br. 133/12. i primjenjuje se od 1. siječnja ove godine. Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom određeno je tko je obveznik fiskalizacije, od kada za pojedine obveznike fiskalizacije nastupa obveza fiskalizacije te kako treba provoditi fiskalizaciju. Istim Zakonom propisana su i određena ograničenja u plaćanju između obveznika fiskalizacije u prometu gotovinom.   Kako su odredbe tog Zakona vezano za plaćanja u gotovini za sve obveznike fiskalizacije stupile na snagu 1. siječnja 2013., o tome smo već ranije na Internet stranici www.misljenja.hr objavili novosti i upute MF: Fiskalizacija u prometu gotovinom – blagajničko poslovanje s primjerom internog akta, odluke o visini blagajničkog maksimuma može se vidjeti klikom miša ovdje. Uputa MF: Blagajnički maksimum obveznika fiskalizacije može se vidjeti klikom miša ovdje. Uputa MF: Strana valuta u blagajničkom maksimumu po Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom može se vidjeti klikom miša ovdje. Uputa MF: Fiskalizacija mjenjačkih transakcija može se vidjeti klikom miša ovdje ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.