Zakon o porezu na dodanu vrijednost, koji je na snazi do 1. srpnja 2013. izuzeće od izdavanja računa propisuje člankom 15., stavkom 8.:
„računi se ne moraju ispostavljati ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica te pri prodaji na tržnicama i otvorenim prostorima.“   Pravilnik o porezu na dohodak člankom 38., stavkom 8. propisuje:
„obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti, za koje nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, a pretežni dio poslovnih primitaka ostvaruju prodajom dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica te prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima, nisu obvezni ispostavljati račune“. – jednako kao i „stari“ Zakon o porezu na dodanu vrijednost.   - Ova odredba Pravilnika je izmjenjena i od 5. srpnja 2013. glasi »(8) Iznimno od članka 23. stavka 4. Zakona i stavka 4. ovoga članka obveznici poreza na dohodak nisu obvezni izdati račun pod uvjetima propisanim posebnim propisima.»
Posebni propis je npr. Opći porezni zakon.   Takvo izuzeće nije bilo ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.