Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14.) koji je stupio na snagu 1. listopada 2014., donesena je Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15., dalje: Uredba). Uredba je stupila je na snagu 17. ožujka 2015., a samim tim prestao je važiti Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (Narodne novine br. 16/07.).
Odredbe Uredbe se između ostalog odnose  na nadležna tijela državne uprave, Vladine urede i tijela te druge javne institucije kada, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, financiraju i ugovaraju programe i/ili projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Odredbe ove Uredbe koje se odnose na udruge, na odgovarajući način primjenjuju se i u odnosu na druge organizacije civilnoga društva odnosno i na zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije, ako su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.
  Ako posebnim propisom nije drugačije određeno odredbe ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.