Mišljenja.hr

Financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Datum objave: 08.03.2000., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/00-01/102

Odredbama članka 2. stavak 1. točka 1a) Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95., 164/98. i 105/99.), propisano je da se PDV plaća na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koju poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. U članku 8. stavak 1. Zakona propisano je da je osnovica PDV-a naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono &..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak