Mišljenja.hr

Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba, primjena Zakona na odnose nastale prije njegova stupanja na snagu i robno trgovački kredit

Datum objave: 29.10.2013., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 423-08/13-01/120

Prijelazne i završne odredbe iz NN 81/13.   Obratio nam se „A“ d.o.o. iz Sv. Nedjelje s pitanjem primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi na ugovore sklopljene prije njegova stupanja na snagu, na koje nastavno odgovaramo; 1. Člankom 59. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 81/13.), propisano da se odredbe Zakona ne primjenjuju na poslovne transakcije sklopljene prije..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak