Prema čl. 2., st. 1. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija obveznici izrade i predaje financijskih izvještaja su:
- udruge i njihovi savezi,
- strane udruge,
- zaklade,
- fondacije,
- ustanove,
- političke stranke,
- komore,
- sindikati,
- udruge poslodavaca
- umjetničke organizacije,
- vjerske i druge zajednice, te
sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija.

Sindikati, političke stranke i druge neprofitne organizacije s organizacijskim dijelovima (podružnicama) koji nemaju pravnu osobnost (svoj matični broj) podnose jedan financijski izvještaj na razini pravne osobe.
Organizacijski dijelovi (podružnice) bez pravne osobnosti ne podnose devetomjesečni financijski izvještaj.   Devetomjesečni financijski izvještaj nisu obvezne sastavljati niti predavati neprofitne organizacije:
• čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 230.000,00 kuna na razini godine i
• godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 230.000,00 kuna na ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.