Obveznici izrade i predaje tromjesečnog financijskog izvještaja su: udruge i njihovi savezi, strane udruge, zaklade, fondacije ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija.   Neprofitne organizacije za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2013. predaju FINA-i obrazac S-PR-RAS-NPF do 22. travnja 2013.   Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2013.g. može se vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.