Grad iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije. U upitu se navodi da je temeljem Ugovora o provedbi financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj sklopljenog između Ministarstva gospodarstva i Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: županija) sklopljen ugovor između županije kao tijela odgovornog za provedbu financijske pomoći i grada iz dostavnog popisa. Prema navodima u upitu tim ugovorom uređuju se međusobna prava, obveze i odgovornosti između županije i grada u obavljanju funkcija vezano uz upravljanje i kontrolu te za korištenje financijskog doprinosa. U upitu se navodi da su za sanaciju prihvatljivih šteta gradu iz dostavnog popisa odobrena indikativna novčana sredstva u iznosu od 2.754.795,55 kuna s naznakom bez PDV-a. Nadalje, u dopisu se navodi da grad nije u mogućnosti sa sigurnošću utvrditi, niti je to posebno istaknuto u pravnim aktima iz ugovora, je li kao korisnik novčanih sredstava, obvezan za učinjene troškove sanacije štete platiti PDV ili su obveze za robu, usluge i radove na sanaciji šteta oslobođene PDV-a. Obzirom na navedeno upućena je ...