Prema navodima u vašem pismu pojedini porezni obveznici poreza na dobit uz prijavu poreza na dobit PD obrazac priložili su godišnji financijski izvještaj poduzetnika, obrazac GFI-POD, koji se sastavlja prema Zakonu o Registru godišnjih izvještaja (Narodne novine br. 47/03.) i Pravilniku o Registru godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine br. 49/03. i 41/04.). Postavljate pitanje mogu li se ti obrasci prihvatiti umjesto financijskih izvještaja propisanih prema Zakonu o računovodstvu. Nastavno vam odgovaramo. U članku 33. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.), porezna osnovica utvrđuje se na temelju podataka evidentiranih u poslovnim knjigama koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu i financijskim izvješćima koja se sastavljaju na temelju tih propisa, bilanca i račun dobiti i gubitka. U članku 35. stavak 5. Zakona o porezu na dobit, propisano je da se uz prijavu poreza na dobit podnosi bilanca i račun dobiti i gubitka. Prema članku 4. Zakona o Registru financijskih izvještaja, za svakog obveznika u Registar se upisuju podaci o stanju imovine, obveza, kapitala, o ostvarenim prihodima i rashodima iskazani u financijskim izvještajima i drugi podaci. Financijski izvještaji ...