Porez na dodanu vrijednost koji se plaća na primljene ino usluge do 30. lipnja 2013. i dalje treba uplatiti na uplatni račun 1228-OIB. Tako plaćeni porez na dodanu vrijednost, za razdoblje do 30.6. 2013. (za usluge iz država članica EU i trećih zemalja) za koje se od mjeseca srpnja na dalje uplati PDV, plaćeni se PDV u novom obrascu podnosi za mjesec uplate i iskazuje na rednom broju „III.5 – PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH“. Porez na dodanu vrijednost na primljene ino usluge od 1. srpnja 2013. iz država članica EU više ne treba platiti već se iskazuje u novom obrascu PDV na rednom broju II.(8.,9. ili 10. ovisno o stopi poreza) i istovremeno na rednom broju III.4. Porez na dodanu vrijednost na primljene ino usluge od 1. srpnja 2013. iz trećih zemalja više ne treba platiti već se iskazuje u novom obrascu PDV na rednom broju II.(11.,12. ili 13. ovisno o stopi poreza) i istovremeno na rednom broju III.5. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.