Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Porezni obveznik obratio se upitom Središnjem uredu Porezne uprave u vezi evidentiranja PDV-a u slučaju kada mu račun izdaje poslovni partner iz treće zemlje, a koji dobra isporučuje iz skladišta u Europskoj uniji. U upitu se navodi da je tuzemni porezni obveznik sklopio ugovor o isporuci dobara s poslovnim partnerom iz trećih zemalja (Srbija) koji mu je dobra isporučio iz skladišta u Austriji te stoga dobra nisu carinjena nego su evidentirana na Intrastat obrascima. Obzirom da je prema navodima u upitu račun za spomenuta isporučena dobra ispostavio poslovni partner iz Srbije s kojim je i sklopljen ugovor postavljeno je pitanje na koji način se primljena dobra evidentiraju u prijavi PDV-a. U vezi navedenog, Središnji ured Porezne uprave dao je odgovor, a dio odgovora citiramo u nastavku. …“Primljeno stjecanje dobara iz Europske unije iskazuje se u Obrascu PDV-a i to u poljima II. 5., II.6. i II.7. ovisno o stopi PDV-a koja se primjenjuje na stečena dobra, a porezni obveznik – stjecatelj ako ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.