Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi evidentiranja PDV-a u slučaju kada mu račun izdaje poslovni partner iz treće zemlje, a koji dobra isporučuje iz skladišta u Europskoj uniji. U upitu se navodi da je tuzemni porezni obveznik sklopio ugovor o isporuci dobara s poslovnim partnerom iz trećih zemalja (Srbija) koji mu je dobra isporučio iz skladišta u Austriji te stoga dobra nisu carinjena nego su evidentirana na Intrastat obrascima. Obzirom da je prema navodima u upitu račun za spomenuta isporučena dobra ispostavio poslovni partner iz Srbije s kojim je i sklopljen ugovor postavljeno je pitanje na koji način se primljena dobra evidentiraju u prijavi PDV-a. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. Prema odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. Odredbama članka 9. stavka 1. Zakona o PDV-u propisano je da je stjecanje dobara unutar Europske unije  stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u ...